Politika privatnosti

Kada koristite portal ili mobilnu aplikaciju MenjamAuto, Vi unosite Vaše lične podatke na čuvanje. To su Vaše ime, telefon, mobilni telefon i grad(mesto) u kome živite.
Ove podatke unosite samo onda kada unosite Vaš oglas za zamenu vozila i jedini cilj ovog prikupljanja je da omogućite drugoj strani da Vas kontaktira.
Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge korišćenja website-a MejnamAuto, prikupljamo dva osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavljate
Ovo su podaci koje nam ostavljate kada postavljate oglas na MenjamAuto.

Podaci o Vašim uređajima
Tokom korišćenja MenjamAuto, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate MenjamAuto.
Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate MenjamAuto.